Inicio > > Última normativa
Compartir

Compártao :

Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014

Fonte de información: Diario Oficial de Galicia