Inicio > > Última normativa
Compartir

Compártao :

Resolución do 7 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a incentivación da demanda comercial en desenvolvemento do Plan Ágora, Agora Re-comercia 2010-2013, e se procede á súa convocatoria (IN220A).