Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 315 iniciativas
Secretaría Xeral de Emprego

Emprega discapacidade e risco de exclusión social (TR342A)

Programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio de persoas con discapacidade e en risco de exclusión social

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 13 de marzo de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria

O obxecto  desta Orde é de poder amparar o maior número de solicitudes e posto que a dotación inicial resultaba insuficiente, tramítase o correspondente expediente de ampliación de crédito polo que cómpre incrementar a dotación orzamentaria consignada inicialmente para a concesión das mencionadas subvencións dada a existencia de remanentes de créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos Premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2019 (Procedemento IN200A)

 Esta disposición ten por obxecto establecer as bases que rexen os Premios Artesanía de Galicia, que se aproban no Anexo I e proceder á súa convocatoria para o ano 2019 co obxectivo de recoñecer a mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da activiade comercial.

Secretaría Xeral de Emprego

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS 2019 (TR341Q)

Subvención para gastos para persoas autónomas xa establecidas

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións destinadas a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais no sector mineiro en Galicia

A concesión de axudas que teñen por obxecto incentivar ás empresas mineiras á aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 07/06/2019 a 08/07/2019.