Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 338 iniciativas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (Código do procedemento CO300C)

 As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da actividade comercial.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN225A).

As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo teñen como obxectivo contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do seu ámbito.