Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

Subvencións para a contratación no ámbito de colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais ou entidades públicas vinculadas ou dependentes destas (TR351B)

Contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para promover a configuración dunha rede especializada na implantación das políticas activas de emprego e a xeración de emprego na contorna local.