Inicio > > Iniciativas
Compartir

Compártao :

Proxecto LACES

icona

A Secretaría Xeral de Emprego participa como beneficiario principal do Proxecto LACES (0129_LACES_1_E), Laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas de economía social, que está cofinanciado polo Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza (POCTEP),  Programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020.

A súa duración é dende outubro do 2015 ata decembro do 2019 e ten un orzamento total de 2.917.543,32 €, cunha participación do 75 % de fondos FEDER e o 25 % restante de fondos propios, repartidos entre os distintos socios participantes.

Interveñen como socios do proxecto varias rexións do espazo de cooperación da fronteira galego-portuguesa: Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Tras os Montes e Alto Douro, TecMinho, a Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho, a Câmara Municipal de Santo Tirso e as asociacións de economía social de Galicia EspazoCoop, Agaca e Aesgal.

O proxecto LACES ten como fin último contribuír ao fomento e á consolidación da economía social na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal para conseguir un salto cuantitativo na súa capacidade para xerar e consolidar emprego.

O devandito obxectivo pretende ser acadado a través da execución de programas piloto para a competitividade e o impulso de empresas de economía social no espazo transfronteirizo. Así mesmo, o Proxecto LACES actuará como fonte de coñecemento e innovación para lograr modernizar as estratexias de promoción e apoio a esta economía solidaria e colaborativa, favorecendo a consolidación e creación de empresas e de emprego de calidade na eurorrexión.

 

ES CONECTA: Aceleradora de proxectos de economía social

A Secretaría Xeral de Emprego pon en marcha o programa ES CONECTA, unha aceleradora de economía social duns catro meses de duración, que combina, baixo a supervisión dun equipo de especialistas, un conxunto de accións baseadas na formación, a titorización, o coaching, a mentorización e o apoio no acceso a financiamento externo. Estas accións están orientadas a reducir os tempos de posta en marcha e consolidación de proxectos empresariais de economía social, o que garante a viabilidade destes e minimiza os riscos inherentes aos devanditos procesos.

Toda a información sobre este programa aquí.

 

ES POPUP: Espazos efémeros de emprendemento de economía social

A Secretaría Xeral de Emprego pon en marcha o programa ES POPUP, un conxunto de actividades que lles permitirán ás empresas que se encontran en fase de creación ou consolidación ter unha experiencia real de venda e lograr unha importante aprendizaxe que as axude a perfeccionar o seu modelo de negocio.

A través de ES POPUP as persoas emprendedoras poderán expoñer os seus proxectos durante un tempo limitado e acceder a unha valiosa retroalimentación do potencial cliente antes de lanzarse definitivamente ao mercado.

Toda a información sobre este programa aquí.

Toda a información

Organización/s: Secretaría Xeral de Emprego
Tema/s: Cooperativismo e Economía Social