Inicio > > Iniciativas

Implantación de enerxías renovables

Compartir

A Xunta de Galicia, coa finalidade de contribuír a acadar os obxectivos de cumprimento de xeración de electricidade a partir de fontes renovables, simplifica a normativa e os procedementos aplicables para a implantación e desenvolvemento destas tecnoloxías.

Así mesmo, e para unha maior operatividade e xestión dos recursos, créase o Rexistro Eólico de Galicia, no que se recolle de xeito electrónico a localización cartográfica das instalacións eólicas en Galicia.

Acceso ao Rexistro Eólico de Galicia

Guía divulgativa de parques eólicos

Toda a información

Organización/s: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Tema/s: Enerxía
Colectivo/s: Empresa enerxética