Inicio > > Iniciativas

Centro de excelencia en xestión da internacionalización das pemes galegas

Compartir

O Centro de excelencia para a internacionalización das pemes é un novidoso programa dedicado ao desenvolvemento do potencial innovador e internacionalización das pemes galegas especialmente nas fases de iniciación, expansión e consolidación das súas operacións no exterior.

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Colectivo/s: Peme
Feitos vitais: Internacionalizarse