Inicio > > Iniciativas

Plan Artesanía de Galicia 2014-2016

Compartir

Consciente da importancia social, cultural, patrimonial e económica da artesanía galega, a Xunta de Galicia segue apostando por un sector artesán forte e capaz de adaptarse ás novas tendencias do mercado, motivo polo cal se realizou este plan, co obxectivo fundamental de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector. O Plan configúrase como unha estratexia específica para a Artesanía de Galicia contando na súa elaboración coa participación do sector así como tendo en conta as súas achegas para alcanzar a mellor folla de ruta a seguir.

Documentos relacionados

Contactos relacionados

Organización/s: Fundación Pública Artesanía de Galicia; Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Tema/s: Artesanía
Colectivo/s: Comerciante; Artesán/a