Inicio > > Iniciativas

Programa de creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación (IN853A)

Compartir

A Xunta vén de poñer en marcha este proxecto para apoiar e atraer o investimento en materia de tecnoloxía e innovación. Esta liña de apoio ás unidades mixtas de investigación responde á vontade de atraer a Galicia proxectos de I+D+i de grandes empresas, de grandes xeradores de innovación; á convicción de que a política innovadora de Galicia debe focalizarse na transferencia de coñecemento e recursos do sector público ao privado, na valorización de ideas para crear riqueza e emprego; e por último, á aposta galega polo talento galego simbolizado nos nosos centros tecnolóxicos.

Contactos relacionados

Organización/s: Axencia Galega de Innovación - Gain
Tema/s: Innovación
Colectivo/s: Centro tecnolóxico
Feitos vitais: Innovar