Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

Subvencións destinadas a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais no sector mineiro en Galicia

A concesión de axudas que teñen por obxecto incentivar ás empresas mineiras á aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 07/06/2019 a 08/07/2019.

Orde do 23 de maio do 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia competitiva, para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN317A)