Inicio > > Iniciativas
Compartir

Compártao :

ORDE do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN201G).

Fonte de información: DIRECCION XERAL DE COMERCIO E CONSUMO

 As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercialización

da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos
e asociacións profesionais e empresariais de artesás/ans (código de procedemento
IN201G).

Contactos relacionados

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo