Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

ORDE do 23 de setembro de 2019 pola que se crea a Rede de Comercios e Mercados no Camiño, se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para fomentar a adhesión a ela, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300F)

Fonte de información: Direccion Xeral de Comercio e Consumo

 Esta orde ten por obxecto a creación da Rede de Comercios e Mercados no Camiño, e a regulación do procedemento de adhesión a ela.