Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

ORDE do 16 de xullo de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 60, do 27 de marzo

Fonte de información: Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Ampliación de crédito, incrementando a dotación orzamentaria consignada inicialmente para a concesión das subvencións.