Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

Plataformas Empresariais no Exterior (PEXGA)

Iniciativa conxunta da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e da Xunta de Galicia, a través do Instituto Gallego de Promoción Exterior ( IGAPE), co obxectivo de ofrecer ao tecido produtivo da comunidade servizos de alto valor engadido no ámbito da promoción do comercio exterior

O obxectivo principal é ofrecer ao tecido produtivo da comunidade servizos de alto valor engadido no ámbito da promoción do comercio exterior, minimizando ao máximo as barreiras de acceso e reforzando a súa presenza nos mercados internacionais.

De maneira específica a Rede Pexga busca:

  • Incrementar a base exportadora de pemes galegas.
  • Incrementar significativamente o volume de vendas dos bens e servizos galegos no exterior.
  • Favorecer un incremento neto do emprego vinculado á exportación
  • Impulsar a integración sectorial do tecido empresarial galego nos mercados exteriores
  • Alcanzar a cota natural de mercado dos produtos e servizos galegos nos mercados obxectivo

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Tema/s: Internacionalización
Colectivo/s: Empresa; Peme
Feitos vitais: Internacionalizarse