Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 26 iniciativas
Prácticas non laborais en empresas

Prácticas non laborais en empresas

Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas (TR301K)

Convocatorias públicas e execución das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través das súas xefaturas territoriais (procedemento TR301K).

Accións formativas dirixidas a persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (TR310A)
Secretaría Xeral de Emprego

Accións formativas dirixidas a persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (TR310A)

Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (procedemento TR310A).
 

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (TR302A)
Secretaría Xeral de Emprego

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (TR302A)

Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

Secretaría Xeral de Emprego

Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (TR301P)

Subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación.

Secretaría Xeral de Emprego

Formación - acordo de colaboración entre as Consellerías de Economía, Emprego e Industria e Educación, Universidade e Formación Profesional

Formación - acordo de colaboración entre as Consellerías de Economía, Emprego e Industria e Educación, Universidade e Formación Profesional.

Accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (TR301U)
Secretaría Xeral de Emprego

Accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (TR301U)

Programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para os exercicios de 2017 e 2018.