Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 5 iniciativas
Novas axudas do Igape
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Novas axudas do Igape

Convocatoria aberta desde o 2 de xaneiro para apoiar investimentos, competitividade e internacionalización.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Primex

Este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un acordo de cooperación entre elas para aunar esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para establecerse por primeira vez en novos mercados internacionais para o lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos mercados (países ou zonas xeográficas determinadas dentro dun país).

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Base xeral de axudas

Base xeral de axudas organizadas por Consellerías da Xunta, Ministerios e outros entes.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Foexga

O Igape e as Cámaras de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de accións promocionais conxuntas no exterior.

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i - OPIDi
Axencia Galega de Innovación - Gain

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i - OPIDi

Ten como fin incrementar a participación galega nos programas de I+D+i internacionais. Presta servizos de asesoramento, apoio e promoción ás entidades galegas (organismos públicos de investigación, centros tecnolóxicos, empresas, etc.), potenciando a súa implicación nos programas da Comisión Europea e noutros programas internacionais de investigación, desenvolvemento e innovación.