Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 10 iniciativas
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Bono social eléctrico

A Xunta renova o seu compromiso coas familias máis vulnerables e, en 2021, conta de novo con axudas complementarias ao bono social do Estado para evitar, así, os cortes de subministración eléctrica nos fogares galegos con máis dificultades. 

 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Implantación de enerxías renovables

A Xunta de Galicia, coa finalidade de contribuír a acadar os obxectivos de cumprimento de xeración de electricidade a partir de fontes renovables, simplifica a normativa e os procedementos aplicables para a implantación e desenvolvemento destas tecnoloxías.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Plan de eficiencia enerxética nas vivendas

O Goberno galego reforza o seu apoio ás familias destinando case 8 millóns a un programa que aposta pola mellora das infraestruturas –fiestras, cubertas, fachadas e ascensores-, e o emprego de fontes renovables como a biomasa, a xeotermia, a solar térmica e a aerotermia.

Axudas a concellos para a iluminación pública exterior
Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Axudas a concellos para a iluminación pública exterior

Economía e Industria destina 1,4 millóns a un programa que nos últimos seis anos ten beneficiado a preto de 230 concellos, o 75% do total  da Comunidade. A contía da axuda será do 70% do investimento, e incrementarase nun 15% para as agrupacións e fusións con respecto ao que lle correspondería a cada municipio de xeito individual.

Programa para a instalación de caldeiras de biomasa
Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Programa para a instalación de caldeiras de biomasa

A estratexia de impulso da biomasa avanza cunha nova orde de axudas de 9,3 millóns para a implantación de caldeiras que permite reducir o gasto en calefacción á metade. A liña de apoios, dirixida ao ámbito rural, favorecerá o incremento da demanda con axudas que poden chegar ata 200.000 euros e beneficiarán a familias, empresas e administración pública.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Plan de aforro e eficiencia na administración pública

Este plan pretende incidir de xeito notable no sector público, tanto polo potencial de aforro existente, como polo seu papel de liderazgo e exemplaridade que representa de cara á sociedade.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Asesoría enerxética

O servizo de asesoría enerxética específico para os concellos e pemes ten por obxectivo facilitar a toma de decisións relacionadas co consumo eléctrico, contribuíndo á potenciación do aforro e a eficiencia enerxética.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Plan sectorial eólico

A aprobación do Plan Sectorial Eólico de Galicia permitiu dar un impulso decisivo ao desenvolvemento da política enerxética de Galicia, e regular a forte compoñente territorial das instalacións produtoras cuxa incidencia no territorio galego -polas características especiais do interese público que representan- transcende o termo municipal no que se localizan.

Proxecto ENTIC

Proxecto ENTIC

O proxecto ENTIC (Xestión intelixente e sostible da enerxía para a competitividade das Pemes na Eurorregión) é un programa de cooperación entre distintos organismos de Galicia-Norte de Portugal, cofinanciado con fondos europeos e cuxo obxectivo é promover a incorporación nas empresas de medidas de eficiencia, diversificación enerxética, e sistemas e ferramentas TIC que permitan reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficacia no uso dos recursos.

Optimizador da facturación eléctrica en instalacións municipais
Instituto Enerxético de Galicia - Inega; Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Optimizador da facturación eléctrica en instalacións municipais

Ferramenta informática que facilita aos concellos galegos o cálculo de tarifas eléctricas, amosándolles tanto as posibilidades de aforro neste campo como a contratación da subministración eléctrica máis adecuada ás súas necesidades.