Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 5 iniciativas
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plans territoriais

O Igape ten dispoñibles varios plans e inciativas para a dinamización do tecido empresarial. Teñen por obxecto achegar riqueza e equilibrio socioeconómico a determinadas zonas do territorio.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Incentivos económicos rexionais

Subvencións a fondo perdido para o fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Proxectos de investimento empresarial

Subvencións para o estímulo á posta en marcha de proxectos de investimento empresarial coa finalidade de dinamizar a actividade económica en Galicia , favorecento o desenvolvemento equilibrado do territorio.

Investingalicia
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Investingalicia

O Instituto Galego de Promoción Económica, a través do seu cualificado persoal técnico, está en disposición de ofrecer un exclusivo servizo de apoio integral ao investidor co fin de garantirlle un excelente ámbito de traballo para a correcta xestión e desenvolvemento do seu proxecto.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Programa Galicia Inviste: proxectos de investimento empresarial

Subvencións para o estímulo á posta en marcha de proxectos de investimento empresarial coa finalidade de dinamizar a actividade económica en Galicia, favorecendo o desenvolvemento equilibrado do territorio.