Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 23 iniciativas
Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados
Axencia Galega de Innovación - Gain

Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados

Un proxecto que suma máis de 150 millóns de euros de investimento.

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

Tarifas de metroloxía vixentes

Tarifas vixentes establecidas no contrato de xestión de servizos públicos, na modalidade de concesión, consistente na verificación metrolóxica de diversos equipos de medida na fase de instrumentos en servizo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e taxas vixentes para os equipos que verifica directamente a administración a través do Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia.

Programa de renovación do tecido comercial
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Programa de renovación do tecido comercial

Economía e Industria apoia aos comerciantes galegos na modernización dos seus negocios potenciando a incorporación do smart commerce, novas ferramentas de xestión e melloras na presentación dos produtos. Como novidade, promoveranse ademais actuacións de mellora da imaxe exterior e o acondicionamento dos establecementos.

Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas

Tras o éxito da primeira edición, a Xunta dá continuidade a un paquete integral para o que destina 75 millóns, que impulsarán 1.100 iniciativas, achegando financiamento adaptado ao tamaño, ás necesidades concretas e á situación de cada empresa.

Préstamos directos Igape-Jeremie
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Préstamos directos Igape-Jeremie

Iniciativa da Comisión Europea desenvolvida xunto co Fondo Europeo de Investimentos. A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñaría financeira para mellorar o acceso das Pemes ao financiamento a través das intervencións dos Fondos Estruturais. Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos Estruturais europeos asignados para investir en instrumentos reembolsables como fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Bonos de Innovación (IN851B)

O obxectivo das axudas é incentivar a participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da concesión de bonos para o financiamento da contratación de empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega de Innovación e adheridas como axentes intermedios ao Programa, para a preparación das súas propostas.

Entre os programas internacionais para os cales se poderán solicitar estas axudas cabe destacar FP7, CIP, bilaterais, multilaterais, EEA Grants, Eurostars e outras iniciativas ao amparo dos artigos 169 e 171 do Tratado CE, así como os novos programas a partir do ano 2014 como Horizon 2020. Os programas nacionais de I+D+i aos que vai destinado este programa deberán ser proxectos de tipo colaborativo e estar orientados ao tecido empresarial.

Re-Acciona: cando as persoas queren, as empresas poden
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Re-Acciona: cando as persoas queren, as empresas poden

Programa de servizos do IGAPE para a realización de proxectos mellora nas pemes galegas.

 

 

Instrumento PEME
Axencia Galega de Innovación - Gain

Instrumento PEME

Apoio á presentación de propostas ao Instrumento PEME de Horizon 2020.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Biblioteca da competitividade - emprendemento competitivo

Colección de guías en formato electrónico que o Igape pon a disposición dos empresarios e emprendedores galegos, co convencemento de que a difusión de ideas innovadoras, dar a coñecer alcance e posibilidades dentro do ámbito da innovación, son pasos previos, necesarios para un avance firme e sustentable na competitividade das empresas.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Asesoría enerxética

O servizo de asesoría enerxética específico para os concellos e pemes ten por obxectivo facilitar a toma de decisións relacionadas co consumo eléctrico, contribuíndo á potenciación do aforro e a eficiencia enerxética.