Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 9 iniciativas
Programa Ignicia
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Ignicia

Unha iniciativa para levar 30 proxectos de investigadores galegos ao mercado.

Programa de retención e captación de talento Oportunius
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de retención e captación de talento Oportunius

A Xunta vén de activar o Programa Oportunius co reto de contratar, en Galicia, 24 investigadores/as de referencia. O obxectivo é reter e captar investigadores/as excelentes para que desenvolvan a súa carreira en Galicia, formar a científicos/as con potencial para conseguir as bolsas europeas ERC e incorporar talento ás pemes..

Axencia Galega de Innovación - Gain; XesGalicia

Fondo tecnolóxico I2C

O obxectivo do Fondo é apoiar proxectos empresariais de semilla-arranque e de expansión-consolidación que teñan un marcado carácter innovador e que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

RIS3: estratexia de especialización intelixente
Axencia Galega de Innovación - Gain

RIS3: estratexia de especialización intelixente

A Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3), elaborada pola Xunta en coordinación cos preto de 240 axentes do Sistema Galego de Innovación, é un mapa do que Galicia quere ser no futuro. O documento servirá de guía para o investimento de 1.600 millóns de euros en proxectos innovadores ata o ano 2020, aproveitando as fortalezas da economía galega para consolidar os seus sectores tractores e para crear novos nichos industriais de alto compoñente tecnolóxico.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de recursos humanos. Estadías (IN809A)

Realización de estadías fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente no estranxeiro, dirixidas a investigadores e técnicos contratados en centros tecnolóxicos e organismos públicos de investigación (OPI), que teñen centros de I+D+i radicados en Galicia, alleos ao Sistema Universitario de Galicia (SUG), co fin de que este persoal poida realizar actividades que melloren a súa formación, así como entrar en contacto con ambientes de investigación e innovación diferentes, mellorando os seus contactos neste ámbito.

Pinng. Plataforma de Innovación Galega
Axencia Galega de Innovación - Gain

Pinng. Plataforma de Innovación Galega

O punto de encontro dos/as profesionais da innovación en Galicia.

Plan I2C: Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento
Axencia Galega de Innovación - Gain

Plan I2C: Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento

Galicia afronta neste quinquenio un reto fundamental: desenvolver un ecosistema de investigación e innovación suficientemente eficiente como para situar a economía galega en posición de competir nunha contorna global.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Rexistro de axentes de innovación

Son aquelas entidades físicas e xurídicas tanto públicas como privadas que desenvolvan en Galicia actividades de xeración, aplicación ou explotación de coñecemento orientado á creación de novos bens ou servizos ou á mellora significativa de bens e servizos xa existentes.

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i - OPIDi
Axencia Galega de Innovación - Gain

Oficina de Programas Internacionais de I+D+i - OPIDi

Ten como fin incrementar a participación galega nos programas de I+D+i internacionais. Presta servizos de asesoramento, apoio e promoción ás entidades galegas (organismos públicos de investigación, centros tecnolóxicos, empresas, etc.), potenciando a súa implicación nos programas da Comisión Europea e noutros programas internacionais de investigación, desenvolvemento e innovación.