Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 10 iniciativas
Programa de renovación do tecido comercial
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Programa de renovación do tecido comercial

Economía e Industria apoia aos comerciantes galegos na modernización dos seus negocios potenciando a incorporación do smart commerce, novas ferramentas de xestión e melloras na presentación dos produtos. Como novidade, promoveranse ademais actuacións de mellora da imaxe exterior e o acondicionamento dos establecementos.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Biblioteca da competitividade - emprendemento competitivo

Colección de guías en formato electrónico que o Igape pon a disposición dos empresarios e emprendedores galegos, co convencemento de que a difusión de ideas innovadoras, dar a coñecer alcance e posibilidades dentro do ámbito da innovación, son pasos previos, necesarios para un avance firme e sustentable na competitividade das empresas.

Cursos e formación para comerciantes
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Cursos e formación para comerciantes

Toda a información sobre os master, cursos, bolsas, formación profesional... de interese para as persoas que traballan no sector do comercio.

Unidade Galicia Emprende
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Unidade Galicia Emprende

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Base xeral de axudas

Base xeral de axudas organizadas por Consellerías da Xunta, Ministerios e outros entes.

Rede de mentores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Rede de mentores

É unha iniciativa que quere estimular a colaboración entre profesionais con experiencia e de recoñecido mérito e persoas emprendedoras que queiran desenvolver a súa idea de negocio e proxecto empresarial.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Foexga

O Igape e as Cámaras de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de accións promocionais conxuntas no exterior.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Rexistro de axentes de innovación

Son aquelas entidades físicas e xurídicas tanto públicas como privadas que desenvolvan en Galicia actividades de xeración, aplicación ou explotación de coñecemento orientado á creación de novos bens ou servizos ou á mellora significativa de bens e servizos xa existentes.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Bonificación do custo de financiamento de préstamos

Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.

Proxecto Alerta
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Proxecto Alerta

É un innovador proxecto co obxectivo de dispoñer dunha plataforma software libre que facilite o intercambio de información e a realización de procesos de vixilancia competitiva. Participan varias axencias de desenvolvemento rexional españolas, portuguesas e francesas, lideradas polo Igape, que colaboran para desenvolver redes de intercambio de información que permitan deseñar estratexias específicas de actuación nas súas diferentes áreas territoriais de influencia.