Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 321 iniciativas
Secretaría Xeral de Emprego

Programa de formacion dual en centros especias de emprego (TR341X)

Programa piloto dirixido a CEE sen ánimo de lucro co obxectivo de conseguir que as persoas con discapacidade intelectual obteñan certificacións de profesionalidade que melloren a súa inserción laboral.
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios do comercio galego (código de procedemento IN214C)

 Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do comercio galego como un recoñecemento institucional e social a aqueles comercios que apostas por situar o cliente no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa disposición co fin de achegarlle a súa oferta.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se convoca un programa extraordinario para o recoñecemento de actividades artesanais (código de procedemento CO300E)

Esta resolución ten por obxecto convocar un programa extraordinario de recoñecemento de actividades artesanais para que aquelas persoas que, realizando unha actividade artesanal das comprendidas na sección de actividades artesanais do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, e non posúan unha titulación adecuada nin experiencia profesional, poidan obter a carta de artesán que acredite esta condición.