Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 296 iniciativas
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Subvencións 2021 para a loita contra as enfermidades profesionais (sector mineiro) - liña A

Subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial, as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia.

 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Subvencións 2021 para a loita contra as enfermidades profesionais (sector mineiro) - liña B

Subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial, as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia.

 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Subvencións 2021 para a loita contra as enfermidades profesionais (rocha ornamental)

Subvencións a empresas privadas que se dediquen á elaboración de rocha ornamental, en réxime de concorrencia non competitiva, para a loita contra as enfermidades profesionais, especificamente as que se poidan derivar dunha exposición prolongada ao po, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE pola que se convoca o procedemento de concorrencia para a selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos bonos Activa comercio (código de procedemento CO301A)

 O obxecto da colaboración é a entrega e distribución das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos bonos Activa comercio

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300B).

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas quese rexerá a concesión das subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,Empresa e Innovacion destinadas ás asociacións de comerciantes sen ánimo delucro, de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio deproximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021(código de procedemento CO300A).

Esta Orde tén por obxecto a dinamización e revitalización

dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN201G).

 As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercialización

da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos
e asociacións profesionais e empresariais de artesás/ans (código de procedemento
IN201G).
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo- IN225A

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de catro bolsas de formación na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Comunidade Autónoma de Galicia, na Dirección Xeral de Comercio e Consumo para as persoas tituladas que se especifican no anexo I,

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para a implantación e pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal (código de procedemento CO300C)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a implantación e pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal