Inicio > > Biblioteca
Compartir

Compártao :

Guía básica do autónomo

Fonte de información: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Aborda os principais aspectos implícitos no desenvolver diario da xestión de calquera autónomo, con independencia do seu ámbito de actividade

Colectivo/s: Autónomo/a