Inicio > > Biblioteca
Compartir

Compártao :

Estatísticas en materia de economía social

Estatísticas en materia de economía social: cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego

Reúnense baixo este título as operacións estatísticas sobre a estrutura e localización das sociedades cooperativas, os depósitos relativos ás asociacións de cooperativas, a estrutura e localización das sociedades laborais e o rexistro dos centros especiais de emprego. Todos eles no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.