Inicio > > Biblioteca

Biblioteca


Temos dispoñibles para consulta 2 documentos
Axencia Galega de Innovación - Gain

Guía do solicitante para convocatorias estatais e internacionais

Pretende ser un documento de apoio para os potenciais solicitantes que desexen presentar un expediente de solicitude de axudas ás convocatorias de subvencións.

 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Guía das Instalacións Térmicas. Calefacción e auga quente sanitaria

A través deste folleto coñeceremos todos os aspectos que hai que ter en conta cando falamos dunha instalación térmica