Inicio > Recursos > Biblioteca

Biblioteca


Temos dispoñibles para consulta 2 documentos
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Guía das Instalacións Térmicas. Calefacción e auga quente sanitaria

A través deste folleto coñeceremos todos os aspectos que hai que ter en conta cando falamos dunha instalación térmica

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Guía de boas prácticas ambientais no sector mineiro

Esta guía quere ser unha axuda no camiño da integración ambiental no desenvolvemento da actividade mineira, tratando de profundar non só no diagnóstico para a integración dos aspectos ambientais nas explotacións mineiras senón tamén nas reformas que, en materia de pasivos ambientais, peche de explotacións, participación cidadá etc., será necesario e urxente acometer.