TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

Prazo de presentación de solicitudes: 26/01/2019 - 30/09/2019
ABERTO

TR340E - Programa II: axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Prazo de presentación de solicitudes: 26/01/2019 - 30/09/2019
ABERTO