Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Dirección Xeral de Comercio e Consumo


Temos dispoñibles para consulta 50 axudas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 13 de marzo de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria

O obxecto  desta Orde é de poder amparar o maior número de solicitudes e posto que a dotación inicial resultaba insuficiente, tramítase o correspondente expediente de ampliación de crédito polo que cómpre incrementar a dotación orzamentaria consignada inicialmente para a concesión das mencionadas subvencións dada a existencia de remanentes de créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos Premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2019 (Procedemento IN200A)

 Esta disposición ten por obxecto establecer as bases que rexen os Premios Artesanía de Galicia, que se aproban no Anexo I e proceder á súa convocatoria para o ano 2019 co obxectivo de recoñecer a mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da activiade comercial.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e de expansión do sector comercial e artesán

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2019.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas aos concellos galegos para o impulso  dunha rede de mercados excelentes.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a realización
de acordos de períodos formativos de carácter non laboral entre obradoiros artesáns e
aprendices asegurando a continuidade dos oficios e contribuíndo a asegurar a súa remuda
xeracional (código de procedemento IN201K).