Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Compartir

Compártao :

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A)

Actualizado o: 26 marzo 2019
Fonte de información: Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas aos concellos galegos para o impulso  dunha rede de mercados excelentes.

Prazo de presentación: 27/03/2019 - 30/09/2019

Contactos relacionados

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo