Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Dirección Xeral de Comercio e Consumo


Temos dispoñibles para consulta 48 axudas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da activiade comercial.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e de expansión do sector comercial e artesán

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2019.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas aos concellos galegos para o impulso  dunha rede de mercados excelentes.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a realización
de acordos de períodos formativos de carácter non laboral entre obradoiros artesáns e
aprendices asegurando a continuidade dos oficios e contribuíndo a asegurar a súa remuda
xeracional (código de procedemento IN201K).

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN225A).

As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo teñen como obxectivo
contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do
seu ámbito.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios do comercio galego (código de procedemento IN214C).

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do comercio galego
como un recoñecemento institucional e social a aqueles comercios que apostan por situar
o cliente no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa disposición co
fin de achegarlle a súa oferta.