Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Dirección Xeral de Comercio e Consumo


Temos dispoñibles para consulta 53 axudas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios do comercio galego (código de procedemento IN214C)

 Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios do comercio galego como un recoñecemento institucional e social a aqueles comercios que apostas por situar o cliente no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa disposición co fin de achegarlle a súa oferta.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se convoca un programa extraordinario para o recoñecemento de actividades artesanais (código de procedemento CO300E)

Esta resolución ten por obxecto convocar un programa extraordinario de recoñecemento de actividades artesanais para que aquelas persoas que, realizando unha actividade artesanal das comprendidas na sección de actividades artesanais do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, e non posúan unha titulación adecuada nin experiencia profesional, poidan obter a carta de artesán que acredite esta condición.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 13 de marzo de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria

O obxecto  desta Orde é de poder amparar o maior número de solicitudes e posto que a dotación inicial resultaba insuficiente, tramítase o correspondente expediente de ampliación de crédito polo que cómpre incrementar a dotación orzamentaria consignada inicialmente para a concesión das mencionadas subvencións dada a existencia de remanentes de créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos Premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2019 (Procedemento IN200A)

 Esta disposición ten por obxecto establecer as bases que rexen os Premios Artesanía de Galicia, que se aproban no Anexo I e proceder á súa convocatoria para o ano 2019 co obxectivo de recoñecer a mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da activiade comercial.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e de expansión do sector comercial e artesán