Sabías que ... a Consellería de Economía e Industria mobilizou 30 millóns de euros en apoio á creación de novas empresas durante os últimos cinco anos?

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Asesoramento para a creación de empresas

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

Como xestionar o teu negocio

Dispoñemos dun amplo catálogo de cadernos e manuais de xestión para axudarte a resolver e a aplicar aspecto importantes para a promoción do produto no punto de venta, a elaboración dun plan de comunicación, dun cadro de mando, nocións básicas de exportacións, etc.

Entidades de Certificación de Conformidade Municipal (Eccom)

As Eccom desenvolven actuacións de certificación, verificación, inspección e control da conformidade de instalacións, establecementos e actividades coa normativa aplicable no ámbito municipal.

Tramitación para a creación de empresas

Explicámosche as distintas fases do proceso para iniciar a túa actividade empresarial e no proceso de posta en marcha.

Entidades de formación no ámbito da seguridade industrial

Na orde do 16 de marzo de 2011 establécense os requisitos mínimos exixibles ás entidades de formación recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.