Inicio > > CIS Tecnoloxía e Deseño
Compartir

Compártao :

ENTIDADES ADSCRITAS

CIS Tecnoloxía e Deseño

Actualizado o: 04 decembro 2020
A súa misión é aumentar a capacidade de innovación da industria galega, mellorando a súa competitividade a través da xeración e aplicación de tecnoloxía e coñecemento

CIS Tecnoloxía e Deseño é un centro tecnolóxico integrado na Axencia Galega de Innovación, e que ten como misión aumentar a capacidade de innovación da industria galega, mellorando a súa competitividade a través da xeración e aplicación de tecnoloxía e coñecemento.

Nos últimos anos, participou en diversos proxectos de I+D a nivel autonómico, nacional e europeo, ao tempo que prestou servizos a empresas de diferentes sectores como o da automoción, o naval, o audiovisual, o enerxético…

Entre os seus obxectivos cómpre destacar que traballa para:

 • Impulsar a participación de empresas e entidades galegas en programas nacionais e internacionais de I+D+i
 • Apoiar a transferencia de tecnoloxía a través da rede Enterprise Europe Network
 • Promover o uso de tecnoloxías de realidade virtual e aumentada en distintos sectores produtivos
 • Mellorar as capacidades produtivas das empresas a través do uso de software industrial, visión artificial e robótica
 • Adecuar os servizos de vixilancia tecnolóxica ás necesidades actuais das entidades galegas no marco da liñas estratéxicas do Centro
 • Organizar, xestionar e impartir formación de materia de innovación e tecnoloxía industrial
 • Afianzar e ampliar os lazos de colaboración coas pemes da comarca de Ferrolterra en particular e do resto de Galicia en xeral, tanto a nivel individual como colectivo (Cámaras de Comercio, Asociacións empresariais…)
 • Incrementar o número de proxectos de I+D
 • Comercializar produtos e servizos tecnolóxicos desenvolvidos por CIS Galicia
   

Contactos relacionados

Organización/s: CIS Tecnoloxía e Deseño; Axencia Galega de Innovación - Gain
Tema/s: Innovación; Industria
Colectivo/s: Empresa; Investigador/a; Centro tecnolóxico