Inicio > > Centro de Supercomputación de Galicia - Cesga
Compartir

Compártao :

ENTIDADES ADSCRITAS

Centro de Supercomputación de Galicia - Cesga

Actualizado o: 23 abril 2018
O Cesga ten como misión contribuír ao avance da ciencia e da técnica mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións

O Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) é o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica Galega, do Sistema Académico Universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

O Centro xestiónase a través da Fundación do mesmo nome, que xurde por mor do compromiso da Xunta de Galicia de promover servizos comúns de apoio ás tarefas de investigación e do interese do Consello Superior de Investigacións Científicas de promover en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicacións e servizos avanzados na sociedade dá información e ou coñecemento.

A Fundación ten como misión contribuír ao avance da ciencia e a técnica, mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

As súas actividades principais son:

 • Promover e participar na elaboración de proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico.
 • Promover capacidade de cálculo, comunicacións e soporte técnico aos seus usuarios mediante o equipamento dispoñible na Fundación.
 • Colaborar na transferencia de resultados de investigación na área de cálculo entre os centros públicos de investigación e as empresas.
 • Fomentar e promover a cooperación entre institucións a nivel nacional e internacional.
 • Contribuír ao desenvolvemento e fortalecemento da capacidade competitiva das comunidades investigadoras galegas e do CSIC.
 • Colaborar con institucións, empresas e persoas en calquera materia relacionada co obxecto da Fundación, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.
 • Promover e colaborar na organización de cursos, seminarios e reunións relativos á innovación mediante o cálculo intensivo e comunicacións.
 • Promover e difundir aquelas actividades e resultados que se consideren de interese da Fundación.
 • Colaborar con outros centros de supercomputación para unha utilización eficaz das tecnoloxías.
 • Buscar e obter recursos para o desenvolvemento das súas actividades.
 • Atender as necesidades tecnolóxicas das entidades e empresas que así o requiran na área da supercomputación.

Toda a información

Organización/s: Centro de Supercomputación de Galicia - Cesga
Tema/s: Tecnoloxías e telecomunicacións; Innovación
Colectivo/s: Instalación industrial; Centro tecnolóxico