Emprego
Cerrar buscador
Compartir

Compártao :

CORONAVIRUS

Emprego

  • Emprego

APOIOS PARA PERSOAS TRABALLADORAS ACOLLIDAS A ERTES

A Xunta activa unha liña de apoios para que cada traballador/a galego/a acollido/a a un expediente de regulación temporal de emprego (Erte) autorizado e que aínda non cobrara as prestacións por desemprego do Goberno central poida recibir de forma inmediata un anticipo de 1.500 euros, cun tope mensual de 750. O convenio, acordado coas entidades financeiras, permitirá aos/ás empregados/as solicitar un adianto ata que a Administración estatal realice os pagos correspondentes.

Así, poderán ser beneficiarias desta nova liña as persoas que presten os seus servizos laborais en Galicia, que están incluídas en Erte aprobados como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID-19 e que aínda non recibiron as prestacións que lle corresponden por parte do Goberno. Os adiantos estarán libres de xuros e de comisións.

As contías dos anticipos estableceranse en función das mensualidades que cada empregado teña pendente de cobro e poderán chegar ata 750 euros ao mes, no caso de persoas con contratos a xornada completa e afección do Erte ao 100% da xornada. Se o contrato fose a tempo parcial ou o Erte afectase só a unha parte da xornada, o adianto reducirase proporcionalmente. 

Máis información nos teléfonos 900 815 600 e 900 815 151 e na web de Emprego Galicia (https://emprego.xunta.gal).

 

REGULACIÓN DO EMPREGO

A Administración autonómica está traballando desde a máxima cooperación con todos os axentes económicos e sociais a través dunha comisión –liderada por Sanidade– que está a facer un seguimento da situación actual, sempre en coordinación co Goberno de España e o resto de CC AA.

Empresarios/as e sindicatos deben apelar ao diálogo e o consenso, para establecer, na medida do posible, modalidades de traballo baseadas na flexibilidade, reorganización laboral e o teletraballo.

 

SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

A prioridade da Xunta é velar pola saúde dos traballadores e traballadoras que teñen que acudir aos seus centros de traballo nestes días. O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) elaborou unha guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus que podes consultar aquí.

En función das características concretas da actividade é necesario adoptar medidas preventivas específicas de prevención e saúde laboral ante o coronavirus en distintos eidos como:

Máis información e recomendacións noutros sectores de actividade aquí: issga.xunta.gal