Inicio > > Directorio

Directorio

Temos dispoñibles para consulta 53 contactos
mais
O conselleiro
Vicepresidente segundo e conselleiro
Conde López, Francisco José
Teléfono: 981 545 512
Fax: 981 544 948
Secretaría
Secretaria
Teléfono: 981 545 512
Brión Rey, Paloma
Teléfono: 981 545 513
Portela García, Javier
Teléfono: 981 545 538
Fax: 981 544 948
Gabinete do conselleiro
Xefa do Gabinete
Valdés Díaz de Freijo, Silvia
Teléfono: 981 545 543
Fax: 981 957 798
Xefe de prensa
García Martínez, Rubén
Teléfono: 981 545 544 / 981 545 546 / 981 545 565
mais
Secretaría Xeral Técnica
Secretario xeral técnico
Casal Espido, Pablo
Teléfono: 981 545 532
Fax: 981 544 949
mais
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Director xeral
Bernardo Tahoces, Ángel
Teléfono: 881 995 324
Fax: 981 545 515
mais
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Directora xeral
Vázquez Abeal, Sol María
Teléfono: 981 545 590
mais
Instituto Galego do Consumo e da Competencia
Xerente
Muñoz Chesa, Mª Jesús
Enderezo: Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 544 512. Atención ao consumidor: 900 231 123
Fax: 981 544 599
mais
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Director xeral
Guldrís Iglesias, Fernando
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15703
Teléfono: 981 541 180 / 902 300 903
Fax: 981 541 190
Portais web: http://www.igape.es
mais
Axencia Galega de Innovación - Gain
Directora
Argerey Vilar, Patricia
Teléfono: 981 541 068 - 981 541 072
Fax: 981 957 380
mais
Instituto Enerxético de Galicia - Inega
Director
Bernardo Tahoces, Ángel
Enderezo: Avelino Pousa Antelo, nº 5 (San Lázaro) - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 541 500
Fax: 981 541 515
Portais web: http://www.inega.gal
mais
Galicia Calidade
Director xerente
Cabaleiro Durán, Alfonso
Enderezo: Área Central, Praza de Europa Nº15A 2º andar - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 566 400
Fax: 981 564 244
mais
Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)
Director
Lema Piñeiro, José Ignacio
Enderezo: Avenida de Fernando de Casas Novoa, 38 - San Lázaro - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 881 995 475
mais
Xefaturas Territoriais
Xefatura Territorial da Coruña
Martínez Arca, Isidoro
Enderezo: Edificio Administrativo Monelos. Rúa Vicente Ferrer, 2. A Coruña
Código Postal: 15008
Teléfono: 981 184 901
Fax: 981 184 790
Xefatura Territorial de Lugo
Fernández López, Pilar
Enderezo: Edificio Administrativo Ronda da Muralla,70. Lugo
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 294 650
Fax: 982 294 681
Xefatura Territorial de Ourense
Álvarez González, Santiago
Enderezo: Rúa Curros Enríquez, 1-4º. Ourense
Código Postal: 32001
Teléfono: 988 386 710
Fax: 988 386 727
Xefatura Territorial de Pontevedra
Rial Santomé, Ignacio
Enderezo: Rúa Fernández Ladreda 43, 5º. Pontevedra
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 805 240
Fax: 986 805 247
Servizo Territorial de Vigo
Enderezo: Praza da Estrela, s/n. Vigo
Código Postal: 36201
Teléfono: 986 817 550
Fax: 986 817 580