Inicio > > Directorio

Directorio

Temos dispoñibles para consulta 53 contactos
mais
O conselleiro
Conselleiro
Conde López, Francisco José
Teléfono: 981 545 512
Fax: 981 544 948
Secretaría
Secretaria
Teléfono: 981 545 512
Brión Rey, Paloma
Teléfono: 981 545 513
Portela García, Javier
Teléfono: 981 545 538
Fax: 981 544 948
Gabinete do conselleiro
Xefa do Gabinete
Valdés Díaz de Freijo, Silvia
Teléfono: 981 545 543
Fax: 981 957 798
Xefe de prensa
García Martínez, Rubén
Teléfono: 981 545 544 / 981 545 546 / 981 545 565
mais
Secretaría Xeral Técnica
Secretario xeral técnico
Verea Fraiz, Borja
Teléfono: 981 545 532
Fax: 981 544 949
Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa
Ledo Moure, Lourdes
Teléfono: 881 999 078
Fax: 981 544 949
Subdirección Xeral de Coordinación Económica
Asesorías Xurídicas
Asesoría xurídica de Enerxía, Minas e Comercio
Fuertes Carballeira, Manuel
Teléfono: 981 545 550
Asesoría xurídica de Economía e Innovación
González Tato, Guillermo
Teléfono: 881 999 856
Asesoría xurídica de Emprego
Rosado Morón, Javier
Teléfono: 981 545 628
Intervención Delegada
Interventor delegado
Sobrino Garfia, Francisco Javier
Teléfono: 981 544 597
Fax: 981 544 949
mais
Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Director xeral
Bernardo Tahoces, Ángel
Teléfono: 881 995 324
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Enerxía
Uría Traba, Paula Mª
Teléfono: 981 545 585
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Recursos Minerais
Mijares Coto, Mª José
Teléfono: 981 957 092
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Administración Industrial
Baños Fojo, Ricardo Miguel
Teléfono: 981 545 572
Fax: 981 957 192
mais
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Directora xeral
Vázquez Abeal, Sol María
Teléfono: 981 545 590
Subdirección Xeral de Comercio
López Quintás, Marta
Teléfono: 981 545 593
Fax: 981 545 541
mais
Secretaría Xeral de Emprego
Secretaria xeral
Toca Carús, Covadonga
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 544 675
Fax: 981 544 659
Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Colutinho Villanueva, María
Teléfono: 981 547 241
Fax: 981 957 751
Subdirección Xeral de Emprego
Lirón Lago, Juan José
Teléfono: 981 544 691
Fax: 981 544 678
Subdirección de Economía Social
Paz Boubeta, Alba
Teléfono: 981 545 679
Fax: 981 957 748
mais
Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
Director xeral
Casal Espido, Pablo
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n. - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 544 681
Fax: 981 544 604
Subdirección Xeral de Orientación Laboral
Sanjurjo Pardo, Jesús
Teléfono: 981 544 683
Fax: 981 545 765
Subdirección Xeral de Promoción Laboral
Pernas Maques, Juan Carlos
Teléfono: 981 545 601
Fax: 981 544 604
Subdirección Xeral das Cualificacións
Mallo Fernández, Marisa
Teléfono: 981 546 841
Fax: 981 546 857
mais
Instituto Galego do Consumo e da Competencia
Xerente
Muñoz Chesa, Mª Jesús
Enderezo: Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 544 512. Atención ao consumidor: 900 231 123
Fax: 981 544 599
mais
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)
Directora
Quinzá-Torroja García, Mª Adela
Enderezo: Edificio Igape-Issga 3º andar. Complexo administrativo San Lázaro s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15703
Teléfono: 981 957 018
Fax: 881 999 353
Subdirección Xeral de Administración e Persoal
García Antelo, Patricia
Teléfono: 881 999 331
Fax: 881 999 353
Subdirección Xeral de Técnica e de Planificación
González Abeijón, Fernando
Teléfono: 881 999 332
Fax: 881 999 353
mais
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Director xeral
Cividanes Roger, Juan Manuel
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15703
Teléfono: 981 541 180 / 902 300 903
Fax: 981 541 190
Portais web: http://www.igape.es
Secretaría Xeral
Casal Espido, Pablo
Teléfono: 981 541 187
Fax: 981 541 193
Área de Financiamento
Cerviño Pernas, Luis
Teléfono: 981 541 172
Fax: 981 541 649
Área de Competitividade
Penedo Rey, Norberto
Teléfono: 981 541 154
Fax: 981 541 189
Área de Internacionalización
Veiga Corpo, Abel Benito
Teléfono: 981 541 162
Fax: 981 541 114
Área de Estudos Económicos e Análise Estratéxica
Teléfono: 981 541 162
Fax: 981 541 114
mais
Axencia Galega de Innovación - Gain
Directora
Argerey Vilar, Patricia
Teléfono: 981 541 068 - 981 541 072
Fax: 981 957 380
Área de Xestión
Fernández Rodríguez, Benito
Teléfono: 981 541 098
Fax: 981 541 039
Área de Programas
Morgade Saavedra, Pilar
Teléfono: 981 541 071
Fax: 981 541 093
Área de Servizos
Abella Anido, José Manuel
Teléfono: 981 957 300
Fax: 981 957 007
Área de Centros
Teléfono: 981 957 860
Fax: 981 957 007
mais
Instituto Enerxético de Galicia - Inega
Xerente
Lado Lago, Zeltia
Enderezo: Avelino Pousa Antelo, nº 5 (San Lázaro) - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 541 503
Fax: 981 541 515
Portais web: http://www.inega.gal
Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética
Freire Sambade, Emérito
Teléfono: 981 541 517
Fax: 981 541 515
mais
Consello Galego de Relacións Laborais
Presidente
Enderezo: R/ Algalia de Abaixo, 24 - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 541 601
Fax: 981 541 610
Portais web: http://cgrl.xunta.es/
Secretaría Xeral
Secretaria xeral
Peña Cebreiro, Mª Luisa
Teléfono: 981 541 603
Fax: 981 541 610
mais
Galicia Calidade
Director xerente
Cabaleiro Durán, Alfonso
Enderezo: Área Central, Praza de Europa Nº15A 2º andar - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 566 400
Fax: 981 564 244
mais
Xefaturas Territoriais
Xefatura Territorial da Coruña
Martínez Arca, Isidoro
Enderezo: Edificio Administrativo Monelos. Rúa Vicente Ferrer, 2. A Coruña
Código Postal: 15008
Teléfono: 981 184 901
Fax: 981 184 790
Xefatura Territorial de Lugo
Fernández López, Pilar
Enderezo: Edificio Administrativo Ronda da Muralla,70. Lugo
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 294 650
Fax: 982 294 681
Xefatura Territorial de Ourense
Álvarez González, Santiago
Enderezo: Rúa Curros Enríquez, 1-4º. Ourense
Código Postal: 32001
Teléfono: 988 386 710
Fax: 988 386 727
Xefatura Territorial de Pontevedra
Rial Santomé, Ignacio
Enderezo: Rúa Fernández Ladreda 43, 5º. Pontevedra
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 805 240
Fax: 986 805 247
Servizo Territorial de Vigo
Enderezo: Praza da Estrela, s/n. Vigo
Código Postal: 36201
Teléfono: 986 817 550
Fax: 986 817 580