Inicio > A Consellería > Transparencia e Goberno aberto > Documentos sometidos a información pública
Compartir

Compártao :

TRANSPARENCIA

Documentos sometidos a información pública

Nesta páxina podes consultar os documentos sometidos a información pública de proxectos sectoriais nos que a Consellería de Economía, Emprego e Industria é órgano substantivo.

Proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e plan de restauración da solicitude de pase a Concesión de Explotación directa por reclasificación do recurso, da canteira “Granitos do Noroeste, nº 6”, situada no concello de Arteixo  (A Coruña), promovido pola sociedade Explotacións e Canteiras de Moucho, S.A.

Proxecto sectorial de ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira, S.A. en Bodión (Boiro)