Estanse amosando só os resultados máis relevantes do portal da Consellería de Economía e Industria para as etiquetas seleccionadas. Se o desexa poder ver os 6410 resultados relacionados.
[+] Avanzada

_

14/10/2014

Reclamar e denunciar

Dentro das relacións dos consumidores e usuarios cos empresarios poden producirse conflitos o que pode dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia

Temas de interese

_

15/09/2014

Organizacións de consumidores e usuarios

As organizacións de consumidores e usuarios son entidades de carácter privado, independentes, e constituídas sen ánimo de lucro.

Temas de interese
Oficinas Municipais de Información ao Consumidor (OMIC)

_

12/09/2014

Oficinas Municipais de Información ao Consumidor (OMIC)

A súa finalidade é informar, orientar e educar os consumidores para o adecuado exercicio dos seus dereitos, a través de campañas divulgativas, publicacións, certames, xornadas, etc. Son un dos elementos esenciais para conseguir unha transparencia do mercado e eficacia do exercicio nos dereitos dos consumidores.

Plans e iniciativas
Arbitraxe de consumo

_

19/09/2014

Arbitraxe de consumo

O Sistema Arbitral de Consumo, regulado polo Real decreto 231/2008, ten como finalidade atender e resolver con carácter vinculante e executivo para ambas as partes, as queixas ou reclamacións dos consumidores e usuarios, sen prexuízo da protección administrativa e xudicial.

Plans e iniciativas