Mostrar soamente:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:
Control e formación en consumo

Especialidades formativas 540 DL:/portal-cei-2014/Biblioteca/Especialidades/Certificados/COMT0311.pdf 3 5,80 Control e formación en consumo 3 COMT0311 Modulo 5,80 DL:/portal-cei-2014/Biblioteca/Especialidades/Modulos/COMT0311.pdf Certificado…

ceei.xunta.gal/formacion-e-cualificacions/especialidades-formativas?content=COMT0311.html

DOMOTICA Y MONITORIZACION DEL CONSUMO EN EDIFICIOS

Especialidades formativas 60 2 0,00 0,00 DOMOTICA Y MONITORIZACION DEL CONSUMO EN EDIFICIOS ELEE017PO /system/categories/Familias/ELE/ 0,00

ceei.xunta.gal/formacion-e-cualificacions/especialidades-formativas?content=ELEE017PO.html

.
Educar no consumo responsable

Na Escola Galega de Consumo mantemos unha política activa de fomento, apoio e asesoramento a través de actividades de educación e formación no eido de consumo.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0032.html

.
Laboratorio de Consumo de Galicia

É o centro no que se realizan as análises e os ensaios sobre produtos industriais non alimenticios presentes no mercado, co fin de avaliar a súa conformidade coas regulamentacións técnicas referidas tanto á calidade como á seguridade.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0035.html

.
Educar no consumo responsable

Na Escola Galega de Consumo mantemos unha política activa de fomento, apoio e asesoramento a través de actividades de educación e formación no eido de consumo.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0032.html

.
Arbitraxe de consumo

O Sistema Arbitral de Consumo, regulado polo Real decreto 231/2008, ten como finalidade atender e resolver con carácter vinculante e executivo para ambas as partes, as…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00069.html

.
Laboratorio de Consumo de Galicia

É o centro no que se realizan as análises e os ensaios sobre produtos industriais non alimenticios presentes no mercado, co fin de avaliar a súa conformidade coas regulamentacións técnicas referidas tanto á calidade como á seguridade.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0035.html