Mostrar soamente:

Hai 55 resultados relacionados coa súa selección:
Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0003.html

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0003.html

Instrumentos básicos de financiamento

Describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros aos que poden acceder os/as autónomos/as.

ceei.xunta.gal/recursos/biblioteca?content=documento_0030.html

Bonificación do custo de financiamento de préstamos

Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00207.html

.
Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas

Tras o éxito da primeira edición, a Xunta dá continuidade a un paquete integral para o que destina 75 millóns, que impulsarán 1.100 iniciativas, achegando financiamento adaptado ao tamaño, ás necesidades concretas e á situación de cada empresa.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00234.html

Axudas e subvencións da consellería

Nesta sección atoparás todas as axudas publicadas por estado e un histórico delas. Tamén podes consultar as específicas do Igape, da DX de Comercio, da DX de Enerxía e Minas e da Axencia Galega de Innovación.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0075.html

Axudas e subvencións da consellería

Nesta sección atoparás todas as axudas publicadas por estado e un histórico delas. Tamén podes consultar as específicas do Igape, da DX de Comercio, da DX de Enerxía e Minas e da Axencia Galega de Innovación.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0075.html

Directorio

Directorio 981 541 172 Cerviño Pernas /system/categories/Taxonomias/Economia_e_Industria/Entidades/Entes_adscritos/Instituto_Galego_de_Promocion_Economica/ Área de Financiamento false 1456856040000 /system/categories/Xestion/Contacto/Subdepartamentos/Area_de_Financiamento/ 981 541 649 Luis false…

ceei.xunta.gal/a-conselleria/directorio?content=contacto_0030.html

Resolución do 22 de setembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a habilitación dunha liña de avais para facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas auxiliares do sector naval o acceso ao financiamento operativo adicional, instrumentadas mediante convenio coas entidades financeiras colaboradoras

Resolución do 22 de setembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a habilitación dunha liña de avais para facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas auxiliares do sector naval o acceso ao financiamento operativo adicional,…

ceei.xunta.gal/recursos/normativa-vixente?content=normativa_00099.html

.
Instrumento PEME

Apoio á presentación de propostas ao Instrumento PEME de Horizon 2020.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00015.html