Mostrar soamente:

Hai 52 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Conseguir financiamento

http://economiaeindustria.xunta.es/recursos/temas-de-interese/c/Financiamento?content=topic_0003.html

Rede Galega de Business Angels

http://economiaeindustria.xunta.es/recursos/temas-de-interese/c/Financiamento?content=/Portal-CEI/unidades-informacion/iniciativas/iniciativa_00037.html

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0003.html

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0003.html

Instrumentos básicos de financiamento

Describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros aos que poden acceder os/as autónomos/as.

ceei.xunta.gal/recursos/biblioteca?content=documento_0030.html

Bonificación do custo de financiamento de préstamos

Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00207.html

.
Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas

Tras o éxito da primeira edición, a Xunta dá continuidade a un paquete integral para o que destina 75 millóns, que impulsarán 1.100 iniciativas, achegando financiamento adaptado ao tamaño, ás necesidades concretas e á situación de cada empresa.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00234.html

Axudas e subvencións da consellería

Nesta sección atoparás todas as axudas publicadas por estado e un histórico delas. Tamén podes consultar as específicas do Igape, da DX de Comercio, da DX de Enerxía e Minas e da Axencia Galega de Innovación.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0075.html

Resolución do 22 de setembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a habilitación dunha liña de avais para facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas auxiliares do sector naval o acceso ao financiamento operativo adicional, instrumentadas mediante convenio coas entidades financeiras colaboradoras

Resolución do 22 de setembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a habilitación dunha liña de avais para facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas auxiliares do sector naval o acceso ao financiamento operativo adicional,…

ceei.xunta.gal/recursos/normativa-vixente?content=normativa_00099.html

.
Instrumento PEME

Apoio á presentación de propostas ao Instrumento PEME de Horizon 2020.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00015.html

.
Préstamos directos Igape-Jeremie

Iniciativa da Comisión Europea desenvolvida xunto co Fondo Europeo de Investimentos. A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñaría financeira para mellorar o acceso das Pemes ao financiamento a través das intervencións dos Fondos Estruturais. Esta iniciativa permite…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00003.html