Estanse amosando só os resultados máis relevantes do portal da Consellería de Economía e Industria para as etiquetas seleccionadas. Se o desexa poder ver os 8420 resultados relacionados.
[+] Avanzada

_

13/10/2014

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

Temas de interese

_

13/10/2014

Axudas e subvencións da consellería

Nesta sección atoparás todas as axudas publicadas por estado e un histórico delas. Tamén podes consultar as específicas do Igape, da DX de Comercio, da DX de Enerxía e Minas e da Axencia Galega de Innovación.

Temas de interese

_

13/10/2014

Fondo tecnolóxico I2C

O obxectivo do Fondo é apoiar proxectos empresariais de semilla-arranque e de expansión-consolidación que teñan un marcado carácter innovador e que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

Plans e iniciativas
Rede Galega de Business Angels

_

23/09/2014

Rede Galega de Business Angels

As redes de Bussiness Angels funcionan como catalizadores de dúas posicións básicas: oferta e demanda de capital. O seu obxectivo é presentar e facilitar o contacto entre investidores e emprendedores.

Plans e iniciativas
Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas

_

19/11/2014

Programa Galicia 1000 de apoio ao financiamento das pemes galegas

Tras o éxito da primeira edición, a Xunta dá continuidade a un paquete integral para o que destina 75 millóns, que impulsarán 1.100 iniciativas, achegando financiamento adaptado ao tamaño, ás necesidades concretas e á situación de cada empresa.

Plans e iniciativas

_

02/10/2014

Instrumentos básicos de financiamento

Describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros aos que poden acceder os/as autónomos/as.

Biblioteca