Mostrar soamente:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:
Saír ao mercado exterior

Apoiamos as iniciativas de internacionalización cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino. 

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0029.html

Saír ao mercado exterior

Apoiamos as iniciativas de internacionalización cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino. 

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0029.html

.
Plataformas Empresariais no Exterior (PEXGA)

Iniciativa conxunta da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e da Xunta de Galicia, a través do Instituto Gallego de Promoción Exterior ( IGAPE), co obxectivo de ofrecer ao tecido produtivo da comunidade servizos de alto valor engadido no ámbito da promoción do comercio…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00014.html