Mostrar soamente:

Hai 17 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

http://economiaeindustria.xunta.es/a-conselleria/inega

Certificación enerxética de edificios

http://economiaeindustria.xunta.es/recursos/temas-de-interese/c/Enerxia?content=topic_0023.html

Guía práctica de aforro enerxético dirixida ao comerciante

Esta guía, elaborada pola Secretaría de Estado de Comercio, do Ministerio de Economía e Competitivade,  ten como finalidade facilitar aos profesionais do sector a análise da xestión enerxética…

ceei.xunta.gal/recursos/biblioteca?content=documento_0031.html

Balance enerxético de Galicia

O obxectivo dos balances enerxéticos é informar sobre a orixe, autóctona ou importada, das distintas fontes enerxéticas que se transforman en Galicia, e a súa posterior distribución, comercialización e utilización como produtos enerxéticos finais.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0074.html

.
Axudas a concellos para a iluminación pública exterior

Economía e Industria destina 1,4 millóns a un programa que nos últimos seis anos ten beneficiado a preto de 230 concellos, o 75% do total  da Comunidade. A contía da axuda será do 70% do investimento, e incrementarase nun 15% para as agrupacións e fusións con respecto ao que lle…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00097.html

.
Certificación enerxética de edificios

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0023.html

Plan de aforro e eficiencia na administración pública

Este plan pretende incidir de xeito notable no sector público, tanto polo potencial de aforro existente, como polo seu papel de liderazgo e exemplaridade que representa de cara á sociedade.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00096.html

.
Certificación enerxética de edificios

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0023.html

Asesoría enerxética

O servizo de asesoría enerxética específico para os concellos e pemes ten por obxectivo facilitar a toma de decisións relacionadas co consumo eléctrico, contribuíndo á potenciación do aforro e a eficiencia enerxética.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00098.html

.
Rexistro galego de eficiencia enerxética

Delegación de competencias

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados coa certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

ceei.xunta.gal/recursos/rexistros?content=rexistro_00007.html

Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia

Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia

ceei.xunta.gal/recursos/normativa-vixente?content=normativa_00120.html

Aforrar enerxía no sector público

O sector público debe liderar a aposta pola eficiencia enerxética, e neste senso o Goberno galego está a impulsar unha estratexia global para a potenciación do aforro e da eficiencia en todos os sectores económicos en especial no eido público, poñendo a Galicia á vangarda…

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0057.html