Mostrar soamente:

Hai 33 resultados relacionados coa súa selección:
Guía práctica de aforro enerxético dirixida ao comerciante

Esta guía, elaborada pola Secretaría de Estado de Comercio, do Ministerio de Economía e Competitivade,  ten como finalidade facilitar aos profesionais do sector a análise da xestión enerxética…

ceei.xunta.gal/recursos/biblioteca?content=documento_0031.html

Balance enerxético de Galicia

O obxectivo dos balances enerxéticos é informar sobre a orixe, autóctona ou importada, das distintas fontes enerxéticas que se transforman en Galicia, e a súa posterior distribución, comercialización e utilización como produtos enerxéticos finais.

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0074.html

Balance enerxético de Galicia

O obxectivo dos balances enerxéticos é informar sobre a orixe, autóctona ou importada, das distintas fontes enerxéticas que se transforman en Galicia, e a súa posterior distribución, comercialización e utilización como produtos enerxéticos finais.

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0074.html

.
Instituto Enerxético de Galicia - Inega

A CONSELLERÍA

O Inega é un ente público adscrito á Consellería competente en materia de enerxía, á que presta soporte con actividades orientadas a reforzar a estratexia da Xunta neste campo. Así, elabora, propón e executa plans e programas en materia enerxética, ademais de favorecer a formación,…

ceei.xunta.gal/a-conselleria/inega

Plan de aforro e eficiencia na administración pública

Este plan pretende incidir de xeito notable no sector público, tanto polo potencial de aforro existente, como polo seu papel de liderazgo e exemplaridade que representa de cara á sociedade.

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00096.html

.
Axudas a concellos para a iluminación pública exterior

Economía e Industria destina 1,4 millóns a un programa que nos últimos seis anos ten beneficiado a preto de 230 concellos, o 75% do total  da Comunidade. A contía da axuda será do 70% do investimento, e incrementarase nun 15% para as agrupacións e fusións con respecto ao que lle…

ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00097.html

.
Certificación enerxética de edificios

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese?content=topic_0023.html

.
Certificación enerxética de edificios

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

ceei.xunta.gal/doingbusiness/temas-de-interese?content=topic_0023.html

Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia

Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia

ceei.xunta.gal/recursos/normativa-vixente?content=normativa_00120.html