Compartir

Compártao :

Entidades de formación no ámbito da seguridade industrial

Actualizado o: 04 novembro 2014

Na orde do 16 de marzo de 2011 establécense os requisitos mínimos exixibles ás entidades de formación recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial

Esta orde ten por obxecto regular os procedementos que afecten as entidades recoñecidas que imparten cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial, establecendo as condicións e requisitos que se deben observar para a súa actuación na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os procedementos asociados son:

  • IN612A - Rexistro de entidades recoñecidas para impartir cursos teóricos no ámbito da seguridade industrial. Comunicación previa. O modelo de xustificante de liquidación de taxas ten o código 32.07.07, seguindo o seguinte exemplo
  • IN612B - Memoria anual de actividades realizadas por entidades de formación no ámbito da seguridade industrial. Comunicacións previas. O modelo de xustificante de liquidación de taxas ten o código 30.02.00, seguindo o seguinte exemplo
  • IN612C - Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial. O modelo de xustificante de liquidación de taxas ten o código 32.02.00, seguindo o seguinte exemplo

Pode proceder á liquidación de taxas:

  • Mediante un folla normalizada que pode atopar en calquera oficina da Xunta de Galicia.
  • Telematicamente, a través da páxina web do CIXTEC seleccionando o apartado Pago telemático de taxas e prezos.