Inicio > Recursos > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 94 temas de interese
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Organismos de control (OCAs) para a seguridade industrial

Os organismos de control son aquelas persoas físicas ou xurídicas que, tendo capacidade de obrar e dispoñendo dos medios técnicos, materiais e humanos e da imparcialidade e independencia necesarias, poden verificar o cumprimento das condicións e requisitos de seguridade establecidos nos regulamentos de seguridade para os produtos e instalacións.

Lei de implantación empresarial

Unha lei que pon facilidades ao investimento empresarial en Galicia.

 

Apoio ao consumidor

Na web do Instituto Galego de Consumo podes obter toda a información que necesitas.

Industria 4.0

Galicia está a apostar por renovar a súa industria implantando a chamada fábrica intelixente, a través de medidas como o Concurso de Ideas Industria 4.0.

Servizo Público de Emprego de Galicia
Secretaría Xeral de Emprego

Servizo Público de Emprego de Galicia

O Servizo Público de Emprego de Galicia é a denominación baixo a que a Xunta realiza as súas funcións de intermediación entre a oferta e a demanda de emprego con eficacia, transparencia e rapidez.

Portal da área de emprego

En http://emprego.ceei.xunta.gal atopará toda a información sobre as áreas de formación e cualificacións, emprego, relacións laborais, cooperativismo e economía social e seguridade e saúde laboral.

Buscador de oficinas e entidades colaboradoras

O Servizo Público de Emprego de Galicia dispón dun buscador que lle permite localizar as oficinas nas que realizar calquera xestión relacionada con ese servizo e tamén as entidades relacionadas con el que existen nun concello concreto.

Calendarios laborais

Acceda ás seguintes ligazóns para consultar os calendarios laborais dos últimos anos. Incorporan todos os festivos sinalados como festas da Comunidade Autónoma de Galicia, festas laborais e festas laborais de carácter local.

Sociedades cooperativas

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios.