Inicio > Recursos > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 116 temas de interese

Mapa de apoios

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles esta consellería en materia de emprego, promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio e artesanía. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2019.

Programas mixtos de formación e emprego

Son programas públicos de formación e emprego nos que os traballadores/as desempregados/as participantes reciben cualificación profesional ao mesmo tempo que desenvolven un traballo produtivo en actividades de utilidade pública ou interese social.
 

Concellos emprendedores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Concellos emprendedores

A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores.

Convenios colectivos

Consulte toda a información sobre o Rexistro de convenios colectivos e sobre a solución de discrepancias na inaplicación de convenios colectivos a través da Comisión Tripartita Galega.

Conciliacións en conflictos laborais

Desde esta área pode consultar información referente ás demandas de conciliación exercidas a través dos servizos de mediación, arbitraxe e conciliación (SMACs).

Folgas

A declaración de folga, calquera que sexa o seu ámbito, esixe, en todo caso, a adopción dun acordo expreso.

Peches patronais

Os/as empresarios/as poderán proceder ao peche do centro de traballo en caso de folga ou calquera outra modalidade de irregularidade colectiva no réxime de traballo.

Desprazamento por prestación de servizos transnacional

A tramitación do procedemento de desprazamento de traballadores/as no marco dunha prestación de servizos transnacional está centralizada na Secretaría Xeral de Emprego e deberá realizarse de xeito telemático a través de Trades.

Empresas de traballo temporal

Denomínase empresa de traballo temporal a aquela cuxa actividade fundamental consiste en poñer a disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, persoas traballadoras por ela contratadas. A contratación de persoas traballadoras para cedelas temporalmente a outra empresa só poderá efectuarse a través de empresas de traballo temporal debidamente autorizadas.

Asociacións empresariais e sindicais

Información sobre o depósito de estatutos de organizacións sindicais e empresariais integradas por empresarios/as con persoas traballadoras ao seu cargo.