Inicio > Recursos > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 115 temas de interese
Concellos emprendedores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Concellos emprendedores

A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores.

Convenios colectivos

Consulte toda a información sobre o Rexistro de convenios colectivos e sobre a solución de discrepancias na inaplicación de convenios colectivos a través da Comisión Tripartita Galega.

Conciliacións en conflictos laborais

Desde esta área pode consultar información referente ás demandas de conciliación exercidas a través dos servizos de mediación, arbitraxe e conciliación (SMACs).

Folgas

A declaración de folga, calquera que sexa o seu ámbito, esixe, en todo caso, a adopción dun acordo expreso.

Peches patronais

Os/as empresarios/as poderán proceder ao peche do centro de traballo en caso de folga ou calquera outra modalidade de irregularidade colectiva no réxime de traballo.

Desprazamento por prestación de servizos transnacional

A tramitación do procedemento de desprazamento de traballadores/as no marco dunha prestación de servizos transnacional está centralizada na Secretaría Xeral de Emprego e deberá realizarse de xeito telemático a través de Trades.

Empresas de traballo temporal

Denomínase empresa de traballo temporal a aquela cuxa actividade fundamental consiste en poñer a disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, persoas traballadoras por ela contratadas. A contratación de persoas traballadoras para cedelas temporalmente a outra empresa só poderá efectuarse a través de empresas de traballo temporal debidamente autorizadas.

Asociacións empresariais e sindicais

Información sobre o depósito de estatutos de organizacións sindicais e empresariais integradas por empresarios/as con persoas traballadoras ao seu cargo.

Eleccións sindicais

Desde esta área pode consultar información referente ás eleccións sindicais e atopar os modelos a cubrir para a elección a representantes de traballadores/as nas empresas.

Expedientes de Regulación de Emprego

Información sobre os procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e/ou reducción da xornada, xa sexa por causa de forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.