Inicio > Recursos > Preguntas frecuentes
Compartir

Compártao :

Canto dura a concesión da marca "Artesanía de Galicia"?

Actualizado o: 05 novembro 2014

A concesión do uso do distintivo será por un período de dous anos, podéndose renovar coa presentación dunha nova solicitude.

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Tema/s: Artesanía; Comercio
Colectivo/s: Artesán/a