Inicio > Recursos > Última normativa
Compartir

Compártao :

Orde do 18 de novembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 11 de abril de 1997, pola que se determinan os criterios a seguir polas cámaras oficiais de comercio, industria e navegación da Comunidade Autónoma de Galicia, para a elaboración dos seus censos electorais, a clasificación en grupos e categorías de cada unha das empresas que os integran e para a asignación de vogais representantes nos plenos respectivos