Inicio > Recursos > Iniciativas
Compartir

Compártao :

Expedientes de explotacións mineiras

Actualizado o: 08 novembro 2017
  • Expedientes de explotacións mineiras

Os expedientes de cada explotación recollen, entre outra información de interese e planos, os antecedentes da explotación, a designación da concesión e a súa situación, a natureza xeolóxica dos xacementos, o programa xeral da explotación, volumes de explotación, medidas de seguridade, persoal, viabilidade económica etc.

 

Proxecto sectorial das areeiras da Limia, sito nos termos municipais de Sandiás e Vilar de Santos (Ourense)

Proxecto do plan de restauración e abandono definitivo de labores da concesión de explotación “Mouro” nº 2928.1

Actualización do Proxecto de Explotación, Plan de Restauración e Estudo de Impacto Ambiental da concesión de explotación "San Rafael", número 2946

 

 

Salvaterra de Miño

Resolución do 6 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude da condición mineiromedicinal e termal dunhas augas no termo municipal de Salvaterra do Miño, publicada no DOG do luns 17 de xullo de 2017:

Cupido

Faro 2875

Canteira Triángulo - Porriño:

San Antonio V-8 - fracción 8ª e fracción 11:

San Antonio - “Proxecto de explotación e Plan de Restauración de Concesión “San Antonio V Fr.2ª” nº 5736.2” 

A Perla nº 43:

Sección A) San Roque nº 364:

La Ilusión (Quiroga - Lugo):

Canteira Pereiro nº365:

Proxecto de aproveitamento e plan de restauración das augas do manancial Os Acibros (Chantada - Lugo)

Angelita Fracción 4º (Xermade - Lugo)

Proxecto de ampliación e plan de restauración do aproveitamento de recursos da sección A) Furco nº167

 

Organización/s: Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Tema/s: Recursos mineiros
Colectivo/s: Empresa