Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 288 iniciativas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2019.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A)

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas aos concellos galegos para o impulso  dunha rede de mercados excelentes.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a realización
de acordos de períodos formativos de carácter non laboral entre obradoiros artesáns e
aprendices asegurando a continuidade dos oficios e contribuíndo a asegurar a súa remuda
xeracional (código de procedemento IN201K).

Premios á cooperación 2019
Secretaría Xeral de Emprego

Premios á cooperación 2019