Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 310 iniciativas
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións destinadas a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais no sector mineiro en Galicia

A concesión de axudas que teñen por obxecto incentivar ás empresas mineiras á aplicación de tecnoloxías innovadoras e a implantación das mellores técnicas e medidas organizativas dispoñibles para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 07/06/2019 a 08/07/2019.

Secretaría Xeral de Emprego

Subvencións ás entidades asociativas de traballadores autónomos (TR358A)

Entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas de carácter intersectorial.

Secretaría Xeral de Emprego

Subvencións para conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma (TR341R)

Axudas para a contratación polas persoas traballadoras autónomas dunha persoa ao rematar a baixa por maternidade ou paternidade