Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 141 iniciativas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN225A).

As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo teñen como obxectivo
contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do
seu ámbito.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Plan contra a pobreza enerxética 2017

Expedientes de explotacións mineiras
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Expedientes de explotacións mineiras

Os expedientes de cada explotación recollen, entre outra información de interese e planos, os antecedentes da explotación, a designación da concesión e a súa situación, a natureza xeolóxica dos xacementos, o programa xeral da explotación, volumes de explotación, medidas de seguridade, persoal, viabilidade económica etc.

Secretaría Xeral de Emprego

Axenda 20 para o Emprego

Unha ferramenta ao servizo da creación de postos de traballo de calidade.

Programa Ignicia
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Ignicia

Unha iniciativa para levar 30 proxectos de investigadores galegos ao mercado.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 3 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Smart Commerce de Galicia 2016 (código de procedemento IN214C).

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios Smart Commerce como
un recoñecemento institucional e social a aqueles comercios que apostan por situar o cliente
no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa disposición co fin de
achegarlle a súa oferta.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos e ás asociacións de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución de mercados de excelencia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN223A).

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das
subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, dirixidas aos concellos
galegos e ás asociacións e cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de
abastos, para a consecución de mercados de excelencia, a mellora dos recintos onde se
desenvolva o comercio non sedentario e a posta en marcha de actuacións que permitan os
mercados aproveitar as sinerxias xeradas polo Camiño de Santiago.

Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados
Axencia Galega de Innovación - Gain

Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados

Un proxecto que suma máis de 150 millóns de euros de investimento.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural (IN201I)

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto fomentar a creación
de espazos de emprendemento comercial no medio rural, a través dos concellos galegos

Normativa e lista dos Organismos de Control Autorizados (OCA)
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Normativa e lista dos Organismos de Control Autorizados (OCA)

O cumprimento das esixencias regulamentarias en materia de seguridade industrial, sen prexuízo do control pola Administración pública, probarase de acordo cos regulamentos que resulten aplicables utilizando, entre outros medios, certificación ou acta dun organismo de control.