Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 178 iniciativas
Instituto Enerxético de Galicia - Inega; Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Certificación enerxética de edificios de nova construción (IN413C)

O Decreto 42/2009, do 21 de xaneiro regula a certificación enerxética de edificios de nova construción na Comunidade Autónoma de Galicia.

Instituto Enerxético de Galicia - Inega; Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Certificación enerxética de edificios existentes (IN413D)

A Resolución do 20 de maio de 2013 aproba o modelo de solitude para a inscrición dos certificados de eficiencia dos edificios existentes no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios.

Proxecto Alerta
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Proxecto Alerta

É un innovador proxecto co obxectivo de dispoñer dunha plataforma software libre que facilite o intercambio de información e a realización de procesos de vixilancia competitiva. Participan varias axencias de desenvolvemento rexional españolas, portuguesas e francesas, lideradas polo Igape, que colaboran para desenvolver redes de intercambio de información que permitan deseñar estratexias específicas de actuación nas súas diferentes áreas territoriais de influencia.

15/09/2014

Rexistro Galego de Eficiencia Enerxética

Acceso á aplicación de consulta do certificado de eficiencia enerxética de edificios.

Investingalicia
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Investingalicia

O Instituto Galego de Promoción Económica, a través do seu cualificado persoal técnico, está en disposición de ofrecer un exclusivo servizo de apoio integral ao investidor co fin de garantirlle un excelente ámbito de traballo para a correcta xestión e desenvolvemento do seu proxecto.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Programa Galicia Inviste: proxectos de investimento empresarial

Subvencións para o estímulo á posta en marcha de proxectos de investimento empresarial coa finalidade de dinamizar a actividade económica en Galicia, favorecendo o desenvolvemento equilibrado do territorio.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Tarxetas de Inspección Técnica

A Tarxeta de Inspección Técnica de Vehículos acredita a identidade dun vehículo e, ao mesmo tempo, as súas características técnicas, así como o historial das súas inspeccións técnicas ou das modificacións introducidas ao longo da súa vida últil.

Optimizador da facturación eléctrica en instalacións municipais
Instituto Enerxético de Galicia - Inega; Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Optimizador da facturación eléctrica en instalacións municipais

Ferramenta informática que facilita aos concellos galegos o cálculo de tarifas eléctricas, amosándolles tanto as posibilidades de aforro neste campo como a contratación da subministración eléctrica máis adecuada ás súas necesidades.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Aplicación de diagnose enerxética on-line para pemes

Ferramenta que permite facer diagnoses enerxéticas on-line adaptadas ás particularidades de cada empresa, contribuíndo á identificación de medidas concretas de eficiencia enerxética.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos de Galicia (SICAPDE)

Ferramenta que recolle e integra toda a información relevante relacionada coa produción e o vertido de enerxía á rede por parte de cada un dos xeradores especiais de potencia maior de 1 MW na Comunidade Autónoma de Galicia.