Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 148 iniciativas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos, ás asociacións e ás cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución de mercados de excelencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN223A).

Esta orde ten por obxecto a concesión das subvencións para actuacións en mercados
e prazas de abastos na consecución e consolidación do selo de mercado excelente,
a posta en marcha de actuacións que aproveiten as sinerxías xeradas polos camiños de
Santiago, e a mellora dos recintos onde se desenvolva o comercio non sedentario.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Axudas do Plan Renove de Instalacións Eléctricas Comúns e selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (IN412E-IN412F)

Prazo de presentación: do 16/03/2017 a 29/03/2017
Prazo de presentación solicitudes de axuda: do 02/05/2017 a 01/09/2017 (ou esgotamento do crédito)
Teléfonos información: 881 999 429 - 881 999 283 - 981 957 251
 

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento e a comercialización
da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos
galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns.

Expedientes de explotacións mineiras
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Expedientes de explotacións mineiras

Os expedientes de cada explotación recollen, entre outra información de interese e planos, os antecedentes da explotación, a designación da concesión e a súa situación, a natureza xeolóxica dos xacementos, o programa xeral da explotación, volumes de explotación, medidas de seguridade, persoal, viabilidade económica etc.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación: 21/02/2017 a 20/03/2017
Teléfonos de información: 981 957 186 - 981 545 572
 

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación: 21/02/2017 a 20/03/2017
Teléfonos información: 981 957 188 - 981 545 572

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións relativas ao Plan Renove de fiestras e selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 1 de marzo e finalizará o 29 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.