Inicio > Recursos > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 146 iniciativas
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento e a comercialización
da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos
galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns.

Expedientes de explotacións mineiras
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Expedientes de explotacións mineiras

Os expedientes de cada explotación recollen, entre outra información de interese e planos, os antecedentes da explotación, a designación da concesión e a súa situación, a natureza xeolóxica dos xacementos, o programa xeral da explotación, volumes de explotación, medidas de seguridade, persoal, viabilidade económica etc.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación: 21/02/2017 a 20/03/2017
Teléfonos de información: 981 957 186 - 981 545 572
 

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación: 21/02/2017 a 20/03/2017
Teléfonos información: 981 957 188 - 981 545 572

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Subvencións relativas ao Plan Renove de fiestras e selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 1 de marzo e finalizará o 29 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN225A).

As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo teñen como obxectivo
contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do
seu ámbito.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Plan contra a pobreza enerxética 2017