Inicio > Recursos > Biblioteca

Biblioteca


Temos dispoñibles para consulta 40 documentos
Consellería de Economía e Industria

As claves da factura eléctrica

Consellería de Economía e Industria

Guía práctica da enerxía no fogar

Guía para a adaptación dos estatutos dunha asociación

Modelo de documento para a adaptación dos estatutos dunha asociación sen ánimo de lucro de tipo xeral

Guía para a redacción dos estatutos dunha asociación

Modelo de documento para a redacción dos estatutos dunha asociación sen ánimo de lucro de tipo xeral

Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño

Catálogo "Artesanía como agasallo institucional e de empresa"

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño presenta unha escolma de pezas únicas e especiais, amparadas pola marca Artesanía de Galicia, orientadas ao agasallo institucional ou corporativo, que se presentarán coa embalaxe propia da marca. O catálogo 2011 está composto por 65 propostas relacionadas coa cerámica, a xoiería, o vidro, a olería, a madeira, o téxtil, o coiro ou a encadernación, elaboradas por 51 obradoiros artesáns. O obxectivo é poñer en valor o produto artesanal de calidade, feito en Galicia, e abrir novas liñas de mercado para o sector

 

 

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Guía de actividade empresarial "Artesanía en pedra"

O obxectivo fundamental das micro-guías de actividade é o de proporcionar ao emprendedor, en base á información contida na guía ou guías de actividade máis xenéricas que consultara, unha información específica a partir da cal concretar aspectos fundamentais para a súa empresa.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Guía do emprendedor

É unha ferramenta que recolle os aspectos a ter en conta á hora de converter unha idea empresarial nun negocio. Entre outras informacións, o emprendedor poderá encontrar información sobre a elección da forma xurídica, o plan de empresa, o plan económico-financeiro e sobre instrumentos de financiamento.