Inicio > Recursos > Biblioteca

Biblioteca


Temos dispoñibles para consulta 43 documentos
Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Tríptico informativo sobre a lei de comercio

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Manual práctico para a xerencia de centros comerciais abertos (CCA)

A través desta publicación quérese dotar aos responsables destas asociacións de comerciantes dunha ferramenta básica de apoio ao seu traballo tratando temas fundamentais, dunha forma sinxela e práctica, e dándolle prioridade á elaboración de pautas adaptadas ás súas necesidades. Unha mellor dirección e planificación redundará na mellora da actividade xerencial e, en definitiva, de todo o tecido comercial galego.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Guía de boas prácticas ambientais no sector mineiro

Esta guía quere ser unha axuda no camiño da integración ambiental no desenvolvemento da actividade mineira, tratando de profundar non só no diagnóstico para a integración dos aspectos ambientais nas explotacións mineiras senón tamén nas reformas que, en materia de pasivos ambientais, peche de explotacións, participación cidadá etc., será necesario e urxente acometer.

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Libro de vehículos históricos de Galicia

Dende o nacemento do Laboratorio Oficial de Vehículos Históricos, acadouse xa un número considerable de vehículos que obtiveron a catalogación de histórico otorgada pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas.

Na súa maior parte, estes vehículos constitúen unha importante representación da historia, a cultura e a industria do noso país ó longo do pasado século.

Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas a accións de fomento da prevención de riscos laborais

Materiais realizados ao abeiro da Orde de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2016.