Inicio > Áreas > Doing Business > Temas de interese
Compartir

Compártao :

Plan de acción para a captación de investimentos en Galicia

Actualizado o: 29 marzo 2017
  • Plan de acción para a captación de investimentos en Galicia

A Xunta ten en marcha o Plan de Acción para a Captación de Investimentos en Galicia, unha estratexia pioneira que permitirá reforzar a posición de Galicia como unha terra de oportunidades.

O Plan busca facilitar a chegada de novas empresas e de capital e a incorporación de novos sectores que contribúan ao fortalecemento e a mellora da competitividade do tecido empresarial afincado na comunidade galega.

Con este novo plan, a Xunta responde a dous obxectivos estratéxicos para Galicia. Por un lado, afonda na captación e retención de investimentos, poñendo en valor as capacidades coas que xa conta a comunidade en materia industrial, de posición xeoestratéxica e loxística; e reforzando os atractivos existentes en canto a solo, incentivos para novos proxectos, fiscalidade e facilidades administrativas. E por outra banda, reorienta a política neste eido para desenvolver unha acción coordinada e conxunta a nivel administrativo na que a Xunta conte coa colaboración do resto de administracións con competencias, entre as que se encontran o Estado e os concellos.

Esta folla de ruta tamén especifica unha serie de medidas para lograr a consecución destes obxectivos e axilizar a tramitación administrativa de novos proxectos. Así, a estratexia impulsa a ampliación da Oficina Doing Business, unha plataforma pública en liña que xa se puxo en marcha o ano pasado e que se constitúe como unha canle directa con cidadáns e empresas para suprimir barreiras e impulsar novos proxectos. A Xunta impulsará esta oficina para axilizar a interlocución cos investidores e entre os diferentes departamentos da Xunta a través dunha xanela única.

A Oficina Doing Business tamén prestará especial atención ás necesidades dos proxectos estratéxicos específicos da Industria 4.0, así como aos promovidos por emprendedores/as e autónomos/as; e promoverá modificacións normativas que faciliten os investimentos e proxectos empresariais, e a realización dun estudo sobre as posibilidades de mellora na Administración e os concellos galegos. Esta maior facilidade para poñer en marcha un proxecto favorece a consolidación da recuperación económica ao xerar tanto nova actividade empresarial como postos de traballo estables e de calidade.

O Plan de Acción tamén promove a de Lei de Fomento da Implantación Empresarial, orientada a facilitar a chegada de actividade industrial con medidas como a simplificación administrativa para a implantación do proxecto; axudas e apoios a actividades empresariais; e medidas específicas de dinamización de áreas empresariais.

A nova estratexia da Consellería de Economía, Emprego e Industria impulsa ademais a colaboración entre administracións e cos axentes socioeconómicos. Neste sentido, promove a firma dun convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que os concellos interesados se adhiran a un protocolo de boas prácticas co que se comprometan a dar publicidade, entre outras cuestións, da dispoñibilidade de solo industrial e das súas medidas fiscais.

O Plan de Acción tamén busca intensificar o investimento en I+D e innovación (Gain), dando prioridade aos proxectos centrados na Industria 4.0 para diferenciar a Galicia polo apoio á industria e á innovación. No marco destes apoios industriais a través do Igape, a Xunta achegará a máxima intensidade de axuda para os proxectos enmarcados nas liñas estratéxicas da Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0.

Toda a información

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape; Axencia Galega de Innovación - Gain
Tema/s: Emprendemento; Financiamento; Competitividade e cooperación empresarial; Doing Business
Colectivo/s: Peme; Empresa; Emprendedor/a; Investidor/a