Compartir

Compártao :

O Plan de inspección comercial da Xunta para 2018 centrará as súas actuacións no asesoramento aos comerciantes sobre a normativa vixente e realizará un labor preventivo

Actualizado o: 13 xaneiro 2018 11:06
Fonte de información: Xunta de Galicia

A planificación inclúe campañas de información e de vixilancia da lexislación vixente, así como verificacións do cumprimento das axudas

O pasado ano 2017 realizáronse preto de 1700 actuacións e logrouse máis do 92% de cumprimentos na segunda visita de comprobación dentro da campaña informativa

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2018.- A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Plan de inspección comercial para o ano 2018 que centra as súas actuacións na información e asesoramento aos comerciantes sobre a normativa comercial, así como inspeccións para velar polo respecto á legalidade co fin de beneficiar tanto aos propios comerciantes como aos consumidores.

En concreto, o Plan recolle campañas de información da normativa comercial que chegarán a máis de 400 establecementos comerciais e prazas de abastos para concienciar aos comerciantes do cumprimento da lexislación; campañas de vixilancia do cumprimento da normativa comercial que se centrarán nas actividades de promoción de vendas de 200 establecementos, nos prezos e medios de pagamento noutros 200 establecementos, na política de devolución de produtos en 200 comercios, no control dos horarios comerciais ou o exercicio da actividade comercial en locais con autorización autonómica; así como campañas de verificación do cumprimento das axudas que chegarán a un mínimo de 100 inspeccións.

Polo tanto, xunto coas campañas informativas, tamén se realizarán visitas de inspección para garantir o cumprimento da normativa. De feito, en 2017 realizáronse preto de 1700 actuacións inspectoras e, dentro das campañas de información da normativa comercial, logrouse máis dun 92% de cumprimentos na segunda visita de comprobación.

O de 2018 é o cuarto Plan anual de inspección comercial trala aprobación, a finais de 2014, do decreto polo que se desenvolve regulamentariamente o papel da inspección de comercio de Galicia, regulada na Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia.

Ese decreto contempla a posta en marcha de plans anuais de inspección co obxectivo de maximizar a eficacia e eficiencia da actividade inspectora que xa se viña desenvolvendo, e potenciando a actuación da inspección de comercio na súa vertente de apoio e asesoramento ao sector, así como o seu labor preventivo para corrixir determinados incumprimentos e mellorar aspectos da súa actividade en beneficio das persoas consumidoras.